Projekt matematyczny.

W miesiącu lutym rozpoczęliśmy drugi etap projektu matematycznego pt: „Gra matematyczna”. Dzieci razem z wychowawcą grupy przygotowali planszę do gry.
SL730590

SL730591

SL730593

SL730595

SL730596

SL730616

SL730617

SL730618

— zamek