Dzień Tańca.

Tańce, muzyka, swawola…. Podczas Dnia Tańca, nie tylko bawiliśmy się muzycznie, lecz również grając na instrumentach wyrażaliśmy nasze emocje: radość, smutek, złość.
SL731089

SL731092

SL731093

SL731094

SL731099

SL731100

SL731101

SL731104

SL731108

SL731110

— zamek