Gimnastyka i rytmika.

Wszystkie przedszkolaki uwielbiają zajęcia z rytmiki prowadzone przez panią Magdę oraz zajęcia z gimnastyki prowadzone przez pana Jacka.

SL731121 SL731122 SL731123 SL731124 SL731152 SL731153 SL731154 SL731156

— zamek