Renifery.

„Saneczkami, saneczkami, latam w górę, w dół i szybuję pod chmurami dzieląc je na pół. Bo mam odważnych siedem reniferów, one prowadzą zaprzęg mój. Z nimi przyjemnie jest tak latać i góra dół i góra dół i góra dół”.

SL733056 SL733061 SL733062 SL733063 SL733065 SL733066 SL733067 SL733068 SL733070 SL733072 SL733073 SL733075 SL733076 SL733112

— zamek