W wolnym czasie…

Kiedy dzieci mają chwilę wolną na zabawę rozwijają swoją kreatywność między innymi poprzez  wspólne tworzenie prac plastyczno -technicznych i własne konstrukcje z klocków:)
SL733821 SL733822 SL733824 SL733828 SL733830 SL733832 SL733833 SL733848 SL733850 SL733852 SL733853 SL733854 SL733855 SL733891
— zamek