Od nasiona do rośliny.

„Od nasiona do rośliny” – zajęcia edukacyjne, które miały na celu poszerzanie wiadomości dzieci na temat warunków do rozwoju roślin oraz założenie hodowli w kąciku przyrodniczym.

cof cof dav cof cof cof cofdav dav cof mde dav

— zamek